Planul de marketing – cheia succesului

Home / Marketing & Publicitate / Planul de marketing – cheia succesului

Ce este planul de marketing?

Planul de marketing este un set de tehnici si tactici care ajuta la punerea in aplicare a strategiei de marketing, aceasta reprezentand liniile definitorii ale atitudinii si conduitei companiei in vederea atingerii unor obiective majore. De asemenea, ajuta la o mai buna cunoastere a companiei, la o mai buna adaptare a produselor sau serviciilor astfel incat acestea sa corespunda nevoilor reale ale clientilor si la conceperea unei strategii care sa evidentieze cat mai bine compania, produsele si serviciile acesteia.

Ce cuprinde planul de marketing?

Planul de marketing nu are o structura fixa si poate fi adaptat in functie de companie sau de problema avuta in vedere, dar de obicei acesta include: definirea problemei, o analiza a situatiei initiale a companiei, publicul tinta, stabilirea obiectivelor, elaborarea strategiei, planul cronologic, buget si evaluare. El ar mai putea contine un sumar executiv, cuprins, introducere, concluzii etc.

Definirea problemei

Definirea problemei sau scopul planului de marketing este motivul pentru care se realizeaza planul. Aceasta se refera la ce anume se doreste sa se realizeze prin planul de marketing, de pilda, la o scurta descriere a produsului sau serviciului care trebuie promovat.

Analiza situatiei

Analiza situatiei vizeaza atat o analiza interna, cat si externa a companiei, pentru a vedea unde anume se situeaza aceasta si pentru a putea imbunatati aceasta situatie pe viitor.

Analiza externa a companiei cuprinde analiza pieței: date demografice, nevoiele publicului țintă, tendințe din piață, analiza concurenței. Un intrument foarte util in realizarea analizei externe este analiza PEST (analiza mediului politic si legal, analiza mediului economic, analiza mediului social si cultural, analiza mediului tehnologic).

Analiza interna a companiei include auditarea sistemului de marketing existent, analiza campaniilor de marketing realizate anterior, analiza SWOT (puncte forte ale companiei, puncte slabe, oportunitati si amenintari), sau chiar chestionarea angajatilor.

Publicul tinta

Publicul tinta implica o descriere a segmentului de piata vizat din punctul de vedere al procentului de vanzari atribuit, preferinte, obiceiuri de cumparare si de folosire a produsului. De semenea, este util sa se cunoasca ce preturi prefera consumatorii vizati, cum pot fi contactati, cum prefera la randul lor sa contacteze compania etc.

Stabilirea obiectivelor

Stabilirea obiectivelor de marketing se face in concordanta cu tipul campaniei de marketing, specificul companiei si tipul produselor sau serviciilor. Obiectivele trebuie sa aiba in vedere numarul de clienti, pietele, volumele de vanzari, segmentele si cotele de piata, mediul onine si mediul offline.

Exista obiective pe termen scurt, mediu sau lung. Formularea obiectivelor trebuie sa fie de tip SMART, acestea trebuie sa fie succinte, clare si masurabile.

Elaborarea strategiei

Strategia de marketing se stabileste in urma discutiilor in care trebuie prezentate mai multe alternative. Strategii de marketing ar putea fi: renuntarea la o anumita linie de produse, repozitionare, rebranding, schimbarea ambalajului etc.

Elementele de care se tine cont in elaborarea strategiei de marketing sunt componentele mixului de marketing (4 P) Produs, Pret, Plasament, Promovare, la care se adauga pentru servicii Personal, Caracteristici fizice si Proces. Intre timp s-a mai adaugat Productivitatea, modelul englezesc 8 P fiind de ultima ora: Product, Price, Place/Distribution, Promotion, People, Physical Environment, Process, Productivity.

Planul cronologic

Planul cronologic reprezinta actiuni specifice si tactici care pun in aplicare strategia definita de catre companie. Aceste actiuni trebuie sa aiba o data de inceput si o data pana la care trebuie indeplinite, o persoana responsabila si chiar buget specific.

Buget

Bugetul este o componenta foarte importanta a planului de marketing, la care trebuie sa se raporteze intreaga strategie aleasa. Bugetul trebuie sa fie atribuit unor actiuni specifice. De asemenea, bugetul poate fi calculat din punctul de vedere al componentei umane sau materiale.

Monitorizare si evaluare

Pentru a asigura succesul planului de marketing, acesta trebuie monitorizat in permanenta. Evaluarea de la sfarsit ofera o viziune clara asupra gradului in care au fost atinse obiectivele, se pot trage concluzii referitoare la lectiile invatate sau strategii si tactici de succes.

Recommended Posts
Contacteaza-ne

Vom raspunde in cel mai scurt timp posibil.